Onze vacatures

Spontane sollicitaties

Over ons

Geconfronteerd met een ontoereikend opvangbeheer in België, werd het burgerplatform voor vluchtelingen opgericht in september 2015 en omschreef het zichzelf als een ruimte voor ontmoeting en coördinatie van individuele en collectieve initiatieven rond migratiekwesties.

Sindsdien biedt het Burgerplatform, voor zover het er kan, een onvoorwaardelijke opvang, een antwoord op verzoeken om informatie, opleiding en hulp van ballingen, migranten, asielzoekers, nieuw aangekomen en zonder papieren, met volledig respect voor het individu en zijn keuzes. Het werkt dus om deze mensen te integreren in hun nieuwe omgeving.

Het Burgerplatform moedigt respect voor een migratiebeleid aan in overeenstemming met internationale verdragen en met respect voor ieders rechten. Ze is ervan overtuigd dat alleen een duurzame en solidaire oplossing, gebaseerd op respect voor de mensenrechten en universele broederschap, kan worden ingevoerd om de wereldwijde opvangcrisis het hoofd te bieden die onze tijd doormaakt.