Blijf op de hoogte!

We legden in 2022 een leertraject af en ontvingen hiervoor het certificaat Baanbrekende Werkgever ’23.

Via een intensief leertraject kregen we als lokaal bestuur inzicht in onze maturiteit en werkpunten op de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever. Samen met andere organisaties wisselden we uitdagingen, ervaringen en best practices uit om zo te groeien op deze pijlers.

Als organisatie spreken we hiermee ons engagement uit om de medewerker centraal te plaatsen binnen ons beleid rond hybride werken en duurzame mobiliteit.

Lokaal Bestuur Brasschaat: Baanbrekende Werkgever '23