Waarom kiezen voor lokaal bestuur Brasschaat

Brasschaat engageert zich om een uitstekende levenskwaliteit te bieden. Meer nog: we willen tot de aangenaamste gemeentes van de ruime regio behoren. Mensen van alle leeftijden komen naar Brasschaat om er te wonen, te werken, naar school te gaan, te ondernemen, te verblijven en de vrije tijd te beleven. Dat voelt voor hen als thuiskomen. Ook als aantrekkelijke werkgever zijn we voor veel mensen de eerste keuze.

 

Missie

In ons missie formuleren we waar we voor staan. Met andere woorden: wat is onze identiteit?

 • Brasschaat biedt burgers, verenigingen en ondernemers een voortreffelijke dienstverlening.
 • Klantvriendelijkheid en efficiënte (interne) organisatie staan daarbij centraal.
 • Dit realiseert de gemeente Brasschaat door als organisatie continu te leren, groeien, verbeteren, evolueren en innoveren.
 • Brasschaat maakt haar ambities waar binnen een gezond financieel kader. De gemeente beheert het budget bewust en maakt weloverwogen keuzes. Elke uitgave draagt bij aan het realiseren van de missie en visie van de gemeente.

 

Onze waarden

 • Onze klant staat centraal
 • Wij zijn:
  • Onderscheidend en innovatief
  • Open en gericht op samenwerking
  • Professioneel en verantwoordelijk
  • Duidelijk toekomstgericht op een duurzame manier
Cookies needed for this module weren't accepted or are blocked. Please check and review your cookie settings if you want to change this behaviour.