Blijf op de hoogte!

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs Brasschaat

  • Brasschaat biedt een uitgebreid aanbod van verschillende onderwijsvormen en – netten. Dit is van essentieel belang voor de garantie op een vrije schoolkeuze. De aanwezigheid van het gemeentelijk onderwijs in Brasschaatse wijken en een gemeentelijke secundaire school dragen hiertoe bij.

  • Het bestuur ondersteunt daarnaast kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs in twee academies, waar plastische kunsten en muziek en woord worden onderricht.

Scholengemeenschap STAKABRA 

STAKABRA staat voor Stabroek – Kapellen – Brasschaat.

  • In deze scholengemeenschap zijn gemeentelijke basisscholen opgenomen uit deze drie gemeenten.
  • De scholengemeenschap is een samenwerkingsplatform ten dienste van alle actoren. Ze heeft als hoofddoel de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren en dit met respect voor de autonomie van elke deelnemende school.

Over ons

Versterk jij binnenkort ons team?

Het gemeente- en OCMW-bestuur werkt dagelijks aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan.

Wil jij daar aan meewerken?

Aarzel dan niet en kom ons team versterken want Brasschaat wil ook in jou investeren!