Cookies die nodig zijn voor deze module werden niet aanvaard of zijn geblokkeerd. Controleer en herzie uw cookie-instellingen als u dit wil veranderen.

Word jij ook HOGENTenaar?

Werken bij HOGENT, dat is kiezen voor een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Onze ondernemende HOGENTENAARS creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Hoewel alle HOGENTENAARS gezamenlijk bepaalde doelen en visies voor de instelling delen, zijn ze afkomstig uit allerlei bevolkingslagen en -groepen. HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ze is dus net zo divers als het publiek dat zij bedient. Daarom worden kandidaten geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Vacatures

Onderwijzend personeel

Administratief - technisch personeel

Wetenschappelijk personeel

Onze excuses, er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar. Gelieve later opnieuw te kijken.

Over ons

HOGENT bestaat uit acht departementen: Bedrijf en Organisatie; Biowetenschappen en Industriële Technologie; Gezondheidszorg; IT en Digitale Innovatie; Lerarenopleiding; Omgeving; Graduaatsopleidingen en Sociaal-Agogisch Werk.

Daarnaast is er de School of Arts, het E-lab, alsook de onderzoekscentra. De onderzoekscentra zijn nieuwe en interdisciplinaire onderzoeksentiteiten van HOGENT. De onderzoekscentra zijn niet gekoppeld aan een departement of opleidingscentrum maar werken autonoom en staan in voor de onderzoeksgerelateerde verantwoordelijkheden.

Ter ondersteuning van het bestuur, de departementen, de School of Arts en het E-lab is er een overkoepelende administratie.

Elk departement omvat één of meerdere opleidingscentra. Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk (onderwijzend) personeelslid. 

Elk lid van het onderwijzend personeel wordt aan een team toegewezen. Een team is een groep personeelsleden uit het opleidingscentrum die zich verbinden op basis van één of meerdere gemeenschappelijke thema’s (mogelijke voorbeelden zijn: zelfde expertise, zelfde afstudeerrichting, identieke leerlijn).

 

HOGENTenaar aan het woord

"De belangrijkste reden voor mij om voor HOGENT te werken, is de autonomie die ik ervaar. De vrijheid om inhoudelijke invulling te geven, de vrijheid om te bepalen wanneer ik mijn werk plan, de vrijheid om te zeggen wat ik denk. Daarnaast hou ik ook van de variëteit in taken. Personeelsbeleid, dienstverlening, onderzoek, projecten uitwerken, omgaan met studenten. Elke dag is anders en saai is het nooit."

Catherine De Vos
Lector logopedie

Job alerts