Word jij ook HOGENTenaar?

 

Werken bij HOGENT, dat is kiezen voor een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Onze ondernemende HOGENTENAARS creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Hoewel alle HOGENTENAARS gezamenlijk bepaalde doelen en visies voor de instelling delen, zijn ze afkomstig uit allerlei bevolkingslagen en -groepen. HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ze is dus net zo divers als het publiek dat zij bedient. Daarom worden kandidaten geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Vacatures

Interne vacatures

Over ons

 

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

HOGENT bestaat uit zeven departementen: Bedrijf en Organisatie; Biowetenschappen en Industriële Technologie; Gezondheidszorg; IT en Digitale Innovatie; Lerarenopleiding; Omgeving en Sociaal-Agogisch Werk.

Daarnaast is er de School of Arts, het E-lab, de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen, alsook de onderzoekscentra.
De onderzoekscentra zijn nieuwe en interdisciplinaire onderzoeksentiteiten van HOGENT. De onderzoekscentra zijn niet gekoppeld aan een departement of opleidingscentrum maar werken autonoom en staan in voor de onderzoeksgerelateerde verantwoordelijkheden.

Ter ondersteuning van het bestuur, de departementen, de School of Arts, GO5 en het E-lab is er een overkoepelende administratie.

Elk departement omvat één of meerdere opleidingscentra. Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk (onderwijzend) personeelslid. 

Elk lid van het onderwijzend personeel wordt aan een team toegewezen. Een team is een groep personeelsleden uit het opleidingscentrum die zich verbinden op basis van één of meerdere gemeenschappelijke thema’s (mogelijke voorbeelden zijn: zelfde expertise, zelfde afstudeerrichting, identieke leerlijn).

 

HOGENTenaar aan het woord


"De belangrijkste reden voor mij om voor HOGENT te werken, is de autonomie die ik ervaar. De vrijheid om inhoudelijke invulling te geven, de vrijheid om te bepalen wanneer ik mijn werk plan, de vrijheid om te zeggen wat ik denk. Daarnaast hou ik ook van de variëteit in taken. Personeelsbeleid, dienstverlening, onderzoek, projecten uitwerken, omgaan met studenten. Elke dag is anders en saai is het nooit."

Catherine De Vos
Lector logopedie

Job alerts

Schrijf je in om nieuwe vacatures in jouw mailbox te ontvangen