“Welzijn voor iedereen.”

Astor is ontstaan uit een grote verontwaardiging en een nog grotere gedrevenheid en ondernemerschap!

Verontwaardiging over de levensomstandigheden van vele ouderen in woonzorgcentra. Gedrevenheid en ondernemerschap om een alternatief te brengen!

Astor zet maximaal in op ruimtelijke kwaliteit als basisconditie voor welzijn. De ruimtelijke kwaliteit van woningen en hun omgeving versterkt de identiteit en autonomie van de bewoners, cruciale factoren in de beleving van welzijn. Ruimtelijke kwaliteit houdt ook in dat bewoners zich een woning kunnen toe-eigenen en dat sociale contacten en gemeenschapsvorming (inclusie) worden gevoed.

Iedere bewoner heeft een eigen woning, die erop voorzien is om de meest doorgedreven zorg te kunnen verstrekken. Architecturaal worden zorg-gerelateerde aspecten onzichtbaar geïntegreerd. De omgeving is gewoon waar mogelijk, aangepast waar nodig. Stigma wordt vermeden. Bewoners kiezen de typologie van hun woning zelf volgens hun eigen wensen.

De woonomgevingen die Astor creëert, zijn ook boeiend en uitnodigend voor familie, vrienden en buurtbewoners. Ze zijn gelegen in het centrum of nabij het centrum van een stad of gemeente. Om de woningen nog meer te verankeren in de lokale context, voorziet Astor trekpleisters voor de buurt, zoals een brasserie, lokaal dienstencentrum, handelsruimte of wellness.

Het aanbod-gestuurde systeem van klassieke zorgorganisaties wordt omgedraaid naar een vraag-gestuurd model. Bij Astor worden zorg en ondersteuning voor de bewoners aangepast aan ieders vraag en behoefte. Bewoners betalen niet voor een algemeen totaalpakket, maar enkel voor hetgeen ze hebben gevraagd. Astor wil bewoners de kans geven om voor zichzelf te blijven zorgen door de meest geschikte ondersteuning te bieden. Dit verhoogt de kwaliteit van het leven en reduceert de individuele en maatschappelijke kost. Astor zoekt samen met de bewoners naar de meest kostenefficiënte oplossing. Zo blijft wonen bij Astor betaalbaar en streven we naar welzijn voor iedereen.

Vacatures

Astor VZW (0)

Geen jobs gevonden.

Schoolstraat 41 - Wijnegem (0)

Geen jobs gevonden.

Tasibel - Hamme (0)

Geen jobs gevonden.

Over ons

Astor biedt kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, zorgvuldig ontworpen in zorgzame buurten.

Wil je levenslang een mooie, comfortabele en betaalbare woning in je vertrouwde buurt, waar allerhande winkels, diensten en voorzieningen dichtbij zijn? Astor is er voor iedereen, met specifieke aandacht voor ouderen en al diegene die zorg en ondersteuning wensen, of die vooruitziend zijn naar de dag waarop dat zo zal zijn. Astor is er ook voor mensen die zich beter voelen in een groepswoning vanwege het contact met medebewoners of de nabijheid van zorgverleners.

Astor biedt een woning voor iedereen, zonder onderscheid, ongeacht de zorgbehoefte, individueel, als koppel of in groep. Koppels kunnen dus blijven samenwonen. Bewoners hoeven niet te verhuizen naar een groepswoning als hun zorgvraag stijgt. Al hebben ze wel die mogelijkheid indien dat hun welzijn zou verhogen. In dat geval vindt er slechts een beperkte verhuis plaats binnen hetzelfde gebouw, op dezelfde site of bij lokale zorgpartners.